Ποια είναι η διαδικασία αγοράς;

Η αγορά οικοπέδου απαιτεί:
  • Έναν δικηγόρο ο οποίος ελέγχει τον τίτλο και τη νομιμότητα συμβάσεων,
  • Ένα φορολογικό αριθμό (το γνωστό Α.Φ.Μ.),
  • Ένα συμβολαιογράφο οποίος συντάσσει τη σύμβαση και σας καταχωρεί ως νέο ιδιοκτήτη. Η τελική σύμβαση επίσης υπογράφεται ενώπιον του συμβολαιογράφου, καθώς επίσης και του δικηγόρου σας,
  • Ένα μηχανικό για τον καθορισμό των προδιαγραφών τοπογραφίας και τους περιορισμούς μεγέθους οικοδόμησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: