Ποια είναι η διαδικασία οικοδόμησης;

Αποφασίσατε να χτίσετε την κατοικία σας; Τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής:
  • Αρχικά, ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου, παρουσιάζει στο μηχανικό ο οποίος εξετάζει την δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών.
  • Επίσης, ο μηχανικός με τη σειρά του εξετάζει συνολικά το θέμα και διαπιστώνει αν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την εκτέλεσή των εργασιών.
  • Ακολουθούν η δημιουργία των προσχεδίων και η σύνταξη του προϋπολογισμού.
  • Το κόστος του έργου υπολογίζεται με βάση την εμπειρία του μηχανικού του και τα κατάλληλα εργαλεία καθώς και ο χρόνος που θα χρειαστεί ενώ παράλληλα γίνεται η συμφωνία και οι τρόποι της αμοιβής.
  • Τέλος, ανατίθεται στον αρμόδιο μηχανικό η έκδοση της οικοδομικής άδειας.


Συγκεκριμένα, τα στάδια της κατασκευής είναι: μελέτη, οικοδομική άδεια, κατασκευή, επίβλεψη, μέτρα ασφαλείας, αντισεισμική προστασία, αποπεράτωση της οικοδομής, παραλαβή κατοικίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: