Καυσόξυλα τιμές

Τι πρέπει να προσέχετε!

Κατά τα τέλη του 2012 ξεκίνησε και στην Ελλάδα κάτι που ίσχυε ήδη σε όλο τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο: τα καυσόξυλα πωλούνται βάσει όγκου και όχι βάσει βάρους. Αυτό σημαίνει πως είτε τα ξύλα είναι στεγνά είτε βρεγμένα, ο καταναλωτής αγοράζει και πληρώνει την ίδια ποσότητα ξύλου.

Χρειάζεται όμως προσοχή, καθώς οι επιτήδειοι ήδη προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το κενό πληροφόρησης. Στο μεσοδιάστημα μέχρι να μάθει το σύνολο των καταναλωτών να υπολογίζει τις τιμές και τις αναλογίες κάθε ποσότητας με τον νέο τρόπο, ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει και βγάζουν παραπάνω χρήματα. Ψάχνοντας λοιπόν στο δίκτυο, μπορούμε να βρούμε τρόπους υπολογισμού και σύγκρισης, οι οποίοι σίγουρα μπορούν να φανούν χρήσιμοι.
Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα διατάξεις , από 23 Οκτωβρίου 2012 τέθηκε σε ισχύ η νέα Διάταξη από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι τα ξύλα πωλούνται με βάση τον όγκο: Άρθρο 116, Νέοι κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών και Νέα Υγειονομική Διάταξη

Άρθρο 116: Λιανική πώληση καυσόξυλων

Επιπλέον των γενικών απαιτήσεων για τη λιανική πώληση προϊόντων, για τη χύδην πώληση καυσόξυλων προβλέπονται τα εξής:

Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ’ όγκον και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μπορεί να είναι είτε το χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού (m3 στοιβαχτού) ή το χωρικό κυβικό μέτρο χύδην (m3 χύδην).

Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από ταχτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.

Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.

Τα καυσόξυλα μπορούν να διατίθενται σε περιέκτη κανονικού γεωμετρικού σχήματος (κλωβούς, παλέτες, μεγασάκους-BIG BAGS).

περισσότερα: www.daulos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: