Υπηρεσίες κήπων


Ο κήπος έχει συγκεκριμένες ανάγκες όπως:
 • Κούρεμα, λίπανση, ψεκασμός (προληπτικός και κατασταλτικός),
 • Κλάδεμα δέντρων και καλλωπιστικών φυτών.
 • Σκάλισμα και καθαρισμός παρτεριών.
 • Εγκατάσταση αυτόματου ποτιστικού συστήματος.
 • Καθαρισμός οικοπέδων, αλλά και κοπή δέντρων.

Ο κήπος αποτελείται από: χλοoτάπητα , δέντρα και καλλωπιστικά φυτά.Παρέχονται υπηρεσίες κήπου, όπως, συντήρηση, εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος, καθαρισμός οικοπέδων, αλλά και κοπή δέντρων. Οι τιμές είναι αρκετά προσιτές, μιας και αντιλαμβανόμαστε την περίοδο κρίσης την οποία και διανύουμε.

Οι εργασίες μας συνοψίζονται ως εξής:
 • Ανάλυση των προτιμήσεων και των επιθυμιών των ιδιοκτητών,
 • Επιστημονική και Οικονομοτεχνική τεκμηρίωση έργου,
 • Ασφάλεια έργου, Μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του χώρου
 • (κλίμα, έδαφος, νερό, τρόπος χρήσης, ύφος).

Βοτανικά χαρακτηριστικά και Φυσιολογία των φυτών, Αρχιτεκτονική τοπίου – Ρυθμός.
Έμπνευση σε συνδυασμό με τη δυνατότητα έκφρασης της Τέχνης στο χώρο
 • Κατασκευή έργου.
 • Δημιουργία χλοοτάπητα.
 • Χωματουργικές εργασίες.
 • Βελτίωση εδάφους.
 • Αυτόματο πότισμα.
 • Ειδικές Κατασκευές.
 • Συντήρηση κήπου για διάρκεια, ομορφιά και ασφάλεια.
περισσότερα: www.igarden.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: