Είδη υγιεινής για ΑΜΕΑ

ΠΑΛΜΟΣ προϊόντα Vi bath για ΑΜΕΑ

Τα προϊόντα Vi bath παράγονται σύμφωνα με την υψηλή ποιοτική συνείδηση που αποτελεί βασικό θεμέλιο της εταιρικής φιλοσοφίας και που τεκμηριώνεται μέσα από το πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001:2000) και καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες Ελληνικές και Κοινοτικές Προδιαγραφές Ποιότητας. Τα είδη υγιεινής της VITRUVIT για ΑΜΕΑ, είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες τους, διευκολύνοντας τη χρήση και κάνοντας τη ζωή πιο ευχάριστη και πιο λειτουργική.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ Α.Ε. - Είδη υγιεινής

Τηλ.: 210 7626700, 210 7640036

Δεν υπάρχουν σχόλια: