Δωρεάν σπίτι από τον ήλιο

Η θεωρία
   ...από το www.buildhome.gr
   Η επιστήμη, η τεχνολογία, οι τράπεζες και η ΔΕΗ, συνωμοτούν ώστε να μπορεί όποιος θέλει, να αποκτήσει μια αυτοχρηματοδοτούμενη βιοκλιματική μονοκατοικία στο οικόπεδό του.

   Όχι δεν είναι κάποιο εμπορικό τρυκ αλλά πραγματικότητα και για κάποιους είναι ήδη γεγονός. Ο ήλιος μπορεί να αποπληρώσει το κόστος κατασκευής μιας μονοκατοικίας και την τοποθέτηση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στην στέγη της.Η πράξη
   Για παράδειγμα, αν κατασκευάσουμε μια μονοκατοικία των 80m2, μπορεί να στοιχίσει (αν είναι μεταλλική κατοικία) από 900,00 € / m2 = 72.000,00 € * (κοίτα στους τρόπους κατασκευής).


   Η τοποθέτηση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στην στέγη της κατοικίας, με κόστος περίπου 24.000,00 €, μπορεί να επιφέρει περίπου 600,00 € κατά μέσον όρο, μηνιαίο εισόδημα από την πώληση στην ΔΕΗ του ρεύματος που παράγει.

Αυτό σημαίνει πως τα έσοδα από την πώληση του ρεύματος στην ΔΕΗ, είναι 600,00 € Χ 12 μήνες Χ 25 έτη = 180.000,00 €.

   72.000,00 €* η κατασκευή της κατοικίας
+ 24.000,00 € το φωτοβολταϊκό σύστημα
= 96.000,00 €* στο σύνολο.


   Ένα δάνειο για αυτά τα χρήματα, θα είχε μια δόση περίπου 600,00 € το μήνα για διάρκεια δανείου 25 ετών.


   Ακριβώς τόσα όμως, είναι και τα έσοδα από την πώληση του ρεύματος που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα στην ΔΕΗ, όπως είδαμε και παραπάνω.


   Όπως βλέπουμε λοιπόν από το παραπάνω παράδειγμα, το κόστος κατασκευής της κατοικίας και της τοποθέτησης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στην στέγη της, μπορεί να προκύψει από την πώληση στην ΔΕΗ, του ρεύματος που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα.Τα δικαιολογητικά
Συμβόλαιο κτήσεως του ακινήτου, πιστοποιητικό μεταγραφής, πιστοποιητικό βαρών και διεκδικήσεων και κτηματογραφικό απόσπασμα.

Κάτοψη οικοπέδου με βεβαίωση μηχανικού για το αν είναι άρτιο κι οικοδομήσιμο, για το αν οφείλει εισφορές σε γη και χρήματα και στο αν είναι δασικό ή όχι.

Φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα.

Εκκαθαριστικά εφορίας και φορολογικές δηλώσεις τριών τελευταίων ετών.

Ε9.

Βεβαίωση αποδοχών από την εργασία του ενδιαφερόμενου.

Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: