Οικόπεδα στη Νάξο - Στο Χωριό Βίβλος

|Σε απόσταση 5km από την ωραιότερη παραλία της Νάξου Πλάκα, βρίσκεται το χωριό Βίβλος. Σε μια παρθένα περιοχή εντός οικισμού υπάρχουν 3 συνεχόμενα οικόπεδα από 1100 m2 έκαστο.

Η μέγιστη δόμησή τους συνολικά είναι 1.200 m2 και με τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, γκαράζ, ημ/θριοι χώροι) είναι 2.500 m2.

Υπάρχει η δυνατότητα να χωρισθούν και σε μικρότερα οικόπεδα (κάθετη ιδιοκτησία) από 150 m2 με δικαίωμα δόμησης έκαστο.

Επειδή η όλη έκταση έχει υψομετρική διαφορά, οι κατοικίες που θα κατασκευαστούν θα αποτελούν ένα τμήμα παρόμοιο του παραδοσιακού οικισμού με εναλλαγές ισογείων και διώροφων κατοικιών.

Πωλείται το παρόν ενιαίο ή κάθε άρτιο οικόπεδο 1.100 m2 ή κατοικίες από 50m2 - 100 m2 και άνω.
περισσότερα: http://www.dsergis.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: