Υπηρεσίες φύλαξης - φρούρησης κατοικίας


 Με τα καλύτερα και πιο σύγχρονα μέσα παρακολούθησης και φύλαξης, η εταιρεία FORTRESS SECURITY σας προσφέρει φύλαξη και φρούρηση για την κατοικία ή την επιχείρηση σας.Το Σύστημα Ποιότητας είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας.περισσότερα: www.securityservices.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: