Παράδειγμα ολοκληρωμένης εργολαβίας

  • Κατασκευή 2 μεζονετών (150τμ έκαστη) στην Αττική

Επιφάνειες κάθε μεζονέτας: υπόγειο: 30τμ,

ισόγειο: 60τμ,

1ος όροφος: 60τμ

Κόστος: 165.000ευρώ έκαστη

Δεν συμπεριλαμβάνεται η οικοδομική άδεια και ο περιβάλλοντας χώρος.

Φάση μελέτης

Όψη από δρόμο
Υπόγειο Ισόγειο


1ος Όροφος ΣτέγεςΦάση κατασκευής

Εκσκαφή Οικοδομικός σκελετός
Τούβλα

Σοβάδες

Θέρμανση

Χρώματα


Εσωτερικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: