Παράδειγμα ολοκληρωμένης εργολαβίας

  • Κατασκευή 2 μεζονετών (150τμ έκαστη) στην Αττική

Επιφάνειες κάθε μεζονέτας: υπόγειο: 30τμ,

ισόγειο: 60τμ,

1ος όροφος: 60τμ

Κόστος: 165.000ευρώ έκαστη

Δεν συμπεριλαμβάνεται η οικοδομική άδεια και ο περιβάλλοντας χώρος.

Φάση μελέτης

Όψη από δρόμο




Υπόγειο Ισόγειο


1ος Όροφος Στέγες



Φάση κατασκευής

Εκσκαφή Οικοδομικός σκελετός




Τούβλα









Σοβάδες









Θέρμανση









Χρώματα


Εσωτερικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: